Afspraak maken? Kies eerst een beschikbare datum en tijd:
Donderdag 19 december- 15 en 19 uur

Zondag 22 december- 11 en 19 uur

Maandag 23 december- 11, 15, 17, en 19 uur

Zaterdag 28 december - 13, 15, 17 en 19 uur

Zondag 29 december - 12, 14, 16, 19 uur

Maandag 30 december - 11, 13, 15, 17 en 19 uur

Donderdag 2 januari -12, 14, 16 en 19 uur

Zaterdag 4 januari - 11, 13 en 15 uur

Maandag 20 januari - 11, 13, 15 en 19 uur

Donderdag 23 januari - 10, 12, 14, 16 en 19 uur

Zondag 26 januari - 11, 13, 15, 17 en 19 uur 

Maandag 27 januari - 10, 12, 14, 16 en 19 uur

Woensdag 29 januari - 11, 13, 15, 17 en 19 uur


Heb je haast? vraag even om de reservelijst, er kan altijd iemand uitvallen.